Individuele vaktherapie en groepsbegeleiding voor volwassenen en kinderen

Ouder-kind begeleiding en gezinsbegeleiding/therapie
    Ouder-kind begeleiding richt zich op het versterken van de relatie, het basisvertrouwen. Bijv. in
    echtscheidingssituatie's, pleeg- en adoptiegezinnen, bij hechtingsproblematiek.
    Bewegingsgerichte benadering incl. oudergesprekken en videobegeleiding. In gezinstherapie staan
    de problemen van het hele gezin centraal. Dit wordt ook wel systeemtherapie genoemd.
    Als vaktherapeut bied ik systeemgerichte therapie en werk ik daarnaast nauw samen met een
    systeemtherapeut.

Training in psycho-sociale weerbaarheid en psycho-sociale therapie groep
    Er zijn groepen voor 6-8 jarigen, 9-12 jarigen, 12-16 jaar, adolescenten, volwassenen en kleine
    groepen voor kinderen met een specifieke hulpvraag. Deelnemers komen uit de hele regio
    Noord-Limburg.

Start nieuwe groepen
    Groep 6-8 jaar starten op maandag 9 september van 15:00-16:00uur (5 wekelijkse sessies,
    na evaluatie eventueel een vervolg).
    Groep 9-12 jaar zal starten op maandag 9 september van 16:00-17:15uur (12 keer).

Vergoedingen zorgverzekeraars
    Consulten psycho-sociale therapie kunnen (geheel of gedeeltelijk) worden vergoedt door de
    zorgverzekeraar. Dit is afhankelijk van de soort en hoogte van uw aanvullende verzekering.

Jeugdzorg en WMO via de gemeente
    Praktijk Dansend Hart heeft ook in 2019 met alle gemeenten (muv van Venlo) in Noord Limburg
    een raamcontract wat inhoud dat Praktijk Dansend Hart aan de door de gemeente gestelde eisen
    voldoet en gemeenten hulp in kunnen kopen bij mij als zorgaanbieder.
    Doorverwijzing verloopt dan via de gezinscoach, jeugdconsulent huisarts, WMO consulent,
    gedragswetenschapper of Boei. Vaak vindt van te voren een zorgmatching gesprek plaats om de
    hulpvraag in kaart te brengen en door te verwijzen naar de geschikte zorgaanbieder.
    Vanaf 2018 is het verplicht gesteld vanuit de gemeenten dat er voor de jeugdzorg een
    gedragswetenschapper bij elke casus betrokken is.

Privacybeleid
    De wetgeving rondom de privacy van uw gegevens is veranderd. Alle bedrijven zijn verplicht om
    meer inzicht te geven in de persoonsgegevens die zij van u verzamelen en hoe ze omgaan met
    deze gegevens. Zo ook 'Praktijk Dansend Hart'.
    Het privacybeleid van Praktijk Dansend Hart is gepubliceerd op deze website onder 'Algemeen'.

Bereikbaarheid/parkeren locatie praktijk
    De ingang van de praktijk is meteen links naast het BP tankstation/tankshop, aan de rechterkant
    van het huis op no.47. Ga door de witte deur, volg de borden. Op de binnenplaats kunnen fietsen
    neergezet worden. Er is direct bij/naast de praktijk geen parkeergelegenheid. Parkeer achter het
    BP tankstation (Acaciastraat), bij de Dieren XXL of de woonboulevard. Dit is maar op enkele minuten
    lopen van de praktijk.

    SVP geen gebruik maken van de parkeerplaats voor het huis op no. 45.
Federatie Vaktherapeutische Beroepenelkom
Individuele therapie - Groepstherapie & trainingen
Praktijk Dansend Hart
Menu
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2009 Praktijk Dansend Hart     •     E-mail: info@praktijkdansendhart.nl
Praktijk Dansend Hart
Esther Beukers
Gezinstherapeut
Vaktherapeut
Trainer
Aangesloten bij onderstaande
beroepsverenigingen met
bijbehorende beroepcodes,
klachten/geschillen commissies
en tuchtrecht:
• Geregistreerd jeugdzorgwerker SKJ
• Geregistreerd vaktherapeut FVB/NVDAT
• Geregistreerd kinder- en jongerentherapeut RBCZ
• Lid NVPA/RBCZ/TCZ
• Sociaal Domein Limburg Noord
Leunseweg 47
5802 CG  Venray
06 - 18112442
info@praktijkdansendhart.nl
KvK Venlo: 14128488