De praktijk is op woensdag open.

Vaktherapie
    Is een andere manier van behandelen van psychosociale en psychische problematiek. Niet praten
    maar juist doen en ervaren, staan bij vaktherapie centraal. Dit kan bijvoorbeeld via een rollenspel,
    muziek, dans, bewegingsoefeningen, sport, spelen, tekenen.

    Vaktherapie is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie,
    muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

    Je doet als cliënt verschillende ervaringen op tijdens de behandeling. Deze ervaringen leiden tot
    nieuwe vaardigheden en inzichten die je in jouw dagelijks leven kunt toepassen.
    Het gaat om emotionele vaardigheden, cognitieve vaardigheden, sociale vaardigheden of
    vaardigheden op lichamelijk gebied.

    Je kunt vaktherapie als individu, als gezin, als partners of in een groep krijgen,
    bijvoorbeeld psychomotorische gezinstherapie.

Systeemtherapie
    Is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het
    belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen,
    broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij de therapie. Tijdens de
    therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan.
    Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.
    Uitganspunt is dat een probleem of een (psychische) klacht nooit op zichzelf staat. De sociale,
    relationele en culturele context speelt altijd een rol. De leefsituatie en relatie - samen het systeem -
    hebben invloed op problemen. Tijdens de therapie wordt besproken welke invloed omgevingsfactoren
    zoals werk, school, buurt, religie en cultuur hebben op het probleem en op alle betrokkenen.
   
Hechtingsgerichte gezinstherapie
    Hechtingsgerichte gezinstherapie richt zich op herstel van vertrouwen, het creëren van een relatie
    waarin het kind leert moeilijk hanteerbare gevoelens en gedachten te delen met de ouders en de
    ouders leren om daar empathisch en responsief op te reageren.
   
Therapie in een groep
    In de groep wordt spelenderwijs aandacht gegeven aan onder andere:
    contact maken, het omgaan met emoties, het leren aangeven van grenzen, lichaamsbewustzijn,
    het voelen van spanning en ontspanning, samenwerken, vertrouwen, omgaan met hindernissen,
    incasseren en waarden, opkomen voor jezelf, rekening houden met anderen, zelfbeeld, je eigenheid
    en kwaliteiten, helpende en niet helpende gedachten, etc.
   
Vergoedingen zorgverzekeraars

    Hulpvragen die onder jeugdzorg vallen horen in eerste instantie bij de gemeente thuis. Soms is de
    aanvullende verzekering voorliggend op jeugdhulp.
    Consulten psycho-sociale therapie kunnen (geheel of gedeeltelijk) worden vergoedt door de zorg-
    verzekeraar. Dit is afhankelijk van de soort en hoogte van uw aanvullende verzekering.
    Meer informatie over vergoedingen kunt u vinden op: https://nvpa.org/verzekeringen/public

    Psychosociale hulpverlening betreft het ondersteunen en weer op weg helpen van mensen
    met klachten die ontstaan door problemen ep persoonlijke, relationele of maatschappelijke
    gebieden. Ieder mens kent in zijn of haar leven periodes van onzekerheid, van ontevredenheid
    over zichzelf en het contact met anderen.
    Specialisatie in psycho-sociale hulpverlening voor gezinnen waarin een neuro-
    degeneratieve aandoening voorkomt zoals bijvoorbeeld de ziekte van Huntington.


Jeugdzorg via de gemeente
    Praktijk Dansend Hart heeft tot en met 2025 met alle gemeenten (muv van Venlo) in
    Noord-Limburg contracten voor vaktherapie en perspectief ambulant lokaal. Dit houdt in dat
    Praktijk Dansend Hart aan de door de gemeente gestelde eisen voldoet en gemeenten hulp in
    kunnen kopen bij mij als zorgaanbieder.
    Doorverwijzing verloopt dan via de gezinscoach, jeugdconsulent, huisarts, gedragswetenschapper of
    diverse instellingen.
    Vaak vindt van te voren een zorgmatching gesprek plaats samen met de jeugdconsulent om de
    hulpvraag in kaart te brengen en door te verwijzen naar de geschikte zorgaanbieder.
Federatie Vaktherapeutische Beroepenelkom
Menu
Menu
Praktijk Dansend Hart
Vaktherapie & Systeemtherapie
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2009 Praktijk Dansend Hart     •     E-mail: info@praktijkdansendhart.nl
Praktijk Dansend Hart
Esther Beukers
Gezinstherapeut
Systeemtherapeut i.o.
Vaktherapeut
Trainer
Aangesloten bij onderstaande
beroepsverenigingen met
bijbehorende beroepcodes,
klachten/geschillen commissies
en tuchtrecht:

• Geregistreerd vaktherapeut FVB/NVDAT
• LIO van de NVRG
• Geregistreerd kinder- en jongerentherapeut RBCZ
• Lid NVPA/RBCZ/TCZ
• Sociaal Domein Limburg Noord
Leunseweg 47
5802 CG  Venray
06 - 18112442
info@praktijkdansendhart.nl
KvK: 14128488
BTW/ID: NL001845198B79