Individuele en groepsgerichte vaktherapie en systemische gezinsbegeleiding.

Ouder-kind begeleiding en gezinsbegeleiding/therapie
    Ouder-kind begeleiding richt zich op het versterken van de relatie, het basisvertrouwen. Bijv. in
    echtscheidingssituatie's, pleeg- en adoptiegezinnen, bij hechtingsproblematiek.
    Bewegingsgerichte benadering incl. oudergesprekken en videobegeleiding. In gezinstherapie staan
    de problemen van het hele gezin centraal. Dit wordt ook wel systeemtherapie genoemd.
    Als vaktherapeut bied ik systeemgerichte therapie en werk ik daarnaast nauw samen met een
    systeemtherapeut.

Therapie in een groep
    2 keer per jaar: in het voor- en najaar starten we met groepstherapie afgestemd op leeftijd en
    hulpvragen. Dit zijn (kleine) groepen (max. 8) voor kinderen van de basisschool, voortgezet
    onderwijs of kinderen met gemeenschappelijke hulpvragen.
    Het ervaren, leren en delen samen met leeftijdsgenoten kan van grote meerwaarde zijn. Kinderen
    hebben allemaal hun individuele hulpvraag in de groep en het aanbod wordt daarop afgestemd.

    In de groep wordt spelenderwijs aandacht gegeven aan onder andere:
    contact maken, het omgaan met emoties, het leren aangeven van grenzen, lichaamsbewustzijn,
    het voelen van spanning en ontspanning, samenwerken, vertrouwen, omgaan met hindernissen,
    incasseren en waarden, opkomen voor jezelf, rekening houden met anderen, zelfbeeld, je eigenheid
    en kwaliteiten, helpende en niet helpende gedachten, etc.

Start nieuwe groepen
    Een nieuwe groep zal starten op maandag 5 oktober van 16:00-17:15uur.

Vergoedingen zorgverzekeraars
    Hulpvragen die onder jeugdzorg vallen horen in eerste instantie bij de gemeente thuis. Soms is de
    aanvullende verzekering voorliggend op jeugdhulp. Vaktherapie valt onder reguliere GGZ en is
    geen complementaire/alternatieve zorg.
    Consulten psycho-sociale therapie kunnen (geheel of gedeeltelijk) worden vergoedt door de zorg-
    verzekeraar. Dit is afhankelijk van de soort en hoogte van uw aanvullende verzekering.

Jeugdzorg en WMO via de gemeente
    Praktijk Dansend Hart heeft ook in 2020 met alle gemeenten (muv van Venlo) in Noord Limburg
    een raamcontract wat inhoud dat Praktijk Dansend Hart aan de door de gemeente gestelde eisen
    voldoet en gemeenten hulp in kunnen kopen bij mij als zorgaanbieder.
    Doorverwijzing verloopt dan via de gezinscoach, jeugdconsulent huisarts, WMO consulent,
    gedragswetenschapper of Boei. Vaak vindt van te voren een zorgmatching gesprek plaats om de
    hulpvraag in kaart te brengen en door te verwijzen naar de geschikte zorgaanbieder.
    Vanaf 2018 is het verplicht gesteld vanuit de gemeenten dat er voor de jeugdzorg een
    gedragswetenschapper bij elke casus betrokken is.

Privacybeleid
    De wetgeving rondom de privacy van uw gegevens is veranderd. Alle bedrijven zijn verplicht om
    meer inzicht te geven in de persoonsgegevens die zij van u verzamelen en hoe ze omgaan met
    deze gegevens. Zo ook 'Praktijk Dansend Hart'.
    Het privacybeleid van Praktijk Dansend Hart is gepubliceerd op deze website onder 'Algemeen'.

Bereikbaarheid/parkeren locatie praktijk
    De ingang van de praktijk is meteen links naast het BP tankstation/tankshop, aan de rechterkant
    van het huis op no.47. Ga door de witte deur, volg de borden. Op de binnenplaats kunnen fietsen
    neergezet worden. Er is direct bij/naast de praktijk geen parkeergelegenheid. Parkeer achter het
    BP tankstation (Acaciastraat), bij de Dieren XXL of de woonboulevard. Dit is maar op enkele minuten
    lopen van de praktijk.

    SVP geen gebruik maken van de parkeerplaats voor het huis op no. 45.
Federatie Vaktherapeutische Beroepenelkom
Individuele therapie - Groepstherapie & trainingen
Praktijk Dansend Hart
Menu
Praktijk Dansend Hart
Esther Beukers
Gezinstherapeut
Systeemtherapeut i.o.
Vaktherapeut
Trainer
Aangesloten bij onderstaande
beroepsverenigingen met
bijbehorende beroepcodes,
klachten/geschillen commissies
en tuchtrecht:

• Geregistreerd vaktherapeut FVB/NVDAT
• Geregistreerd kinder- en jongerentherapeut RBCZ
• Lid NVPA/RBCZ/TCZ
• Sociaal Domein Limburg Noord
Leunseweg 47
5802 CG  Venray
06 - 18112442
info@praktijkdansendhart.nl
KvK Venlo: 14128488
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2009 Praktijk Dansend Hart     •     E-mail: info@praktijkdansendhart.nl