Individuele en groepsgerichte vaktherapie en systeemtherapie.

Ouder-kind en gezinstherapie
    Ouder-kind begeleiding richt zich op het versterken van de relatie, het basisvertrouwen.
    Bijv. in echtscheidingssituatie's, pleeg- en adoptiegezinnen, bij hechtingsproblematiek.
    Een ervaringsgerichte benadering incl. oudergesprekken en videobegeleiding.
    In gezinstherapie staan de problemen van het hele gezin centraal.
    Dit wordt gezins- en relatietherapie, oftewel systeemtherapie genoemd.

Therapie in een groep
    We starten weer met een nieuwe groep (9-12 jaar) op woensdag 6 oktober 2021 om 16:00uur.
   
    2 keer per jaar: in het voor- en najaar starten we met groepstherapie afgestemd op leeftijd en
    hulpvragen. Dit zijn (kleine) groepen (max. 8) voor kinderen van de basisschool, voortgezet
    onderwijs of kinderen met gemeenschappelijke en specifieke hulpvragen.
    Het ervaren, leren en delen samen met leeftijdsgenoten kan van grote meerwaarde zijn. Kinderen
    hebben allemaal hun individuele hulpvraag in de groep en het aanbod wordt daarop afgestemd.

    In de groep wordt spelenderwijs aandacht gegeven aan onder andere:
    contact maken, het omgaan met emoties, het leren aangeven van grenzen, lichaamsbewustzijn,
    het voelen van spanning en ontspanning, samenwerken, vertrouwen, omgaan met hindernissen,
    incasseren en waarden, opkomen voor jezelf, rekening houden met anderen, zelfbeeld, je eigenheid
    en kwaliteiten, helpende en niet helpende gedachten, etc.

Vergoedingen zorgverzekeraars
    Hulpvragen die onder jeugdzorg vallen horen in eerste instantie bij de gemeente thuis. Soms is de
    aanvullende verzekering voorliggend op jeugdhulp. Vaktherapie valt onder reguliere GGZ en is
    geen complementaire/alternatieve zorg.
    Consulten psycho-sociale therapie kunnen (geheel of gedeeltelijk) worden vergoedt door de zorg-
    verzekeraar. Dit is afhankelijk van de soort en hoogte van uw aanvullende verzekering.

Jeugdzorg en WMO via de gemeente
    Praktijk Dansend Hart heeft ook in 2021 met alle gemeenten (muv van Venlo) in Noord Limburg
    een raamcontract wat inhoud dat Praktijk Dansend Hart aan de door de gemeente gestelde eisen
    voldoet en gemeenten hulp in kunnen kopen bij mij als zorgaanbieder.
    Doorverwijzing verloopt dan via de gezinscoach, jeugdconsulent huisarts, WMO consulent,
    gedragswetenschapper of diverse instellingen.
    Vaak vindt van te voren een zorgmatching gesprek plaats samen met de jeugdconsulent om de
    hulpvraag in kaart te brengen en door te verwijzen naar de geschikte zorgaanbieder.

Bereikbaarheid / parkeren locatie praktijk
    De ingang van de praktijk is meteen links naast het BP tankstation/tankshop, aan de rechterkant
    van het huis op no.47. Ga door de witte deur, volg de borden. Op de binnenplaats kunnen fietsen
    neergezet worden. Er is voor de praktijk op de parallelweg Leunseweg parkeergelegenheid of bij
    BP tankstation, de DierenXXL of op de woonboulevard.
Federatie Vaktherapeutische Beroepenelkom
Individuele therapie - Groepstherapie & trainingen
Menu
Praktijk Dansend Hart
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2009 Praktijk Dansend Hart     •     E-mail: info@praktijkdansendhart.nl
Praktijk Dansend Hart
Esther Beukers
Gezinstherapeut
Systeemtherapeut i.o.
Vaktherapeut
Trainer
Aangesloten bij onderstaande
beroepsverenigingen met
bijbehorende beroepcodes,
klachten/geschillen commissies
en tuchtrecht:

• Geregistreerd vaktherapeut FVB/NVDAT
• LIO van de NVRG
• Geregistreerd kinder- en jongerentherapeut RBCZ
• Lid NVPA/RBCZ/TCZ
• Geregistreerd lid SKJ/ kamer van jeugd en gezinsprofessionals
• Sociaal Domein Limburg Noord
Leunseweg 47
5802 CG  Venray
06 - 18112442
info@praktijkdansendhart.nl
KvK Venlo: 14128488