Praktijk Dansend Hart
Esther Beukers
Gezinstherapeut
Systeemtherapeut i.o.
Vaktherapeut
Trainer
Aangesloten bij onderstaande
beroepsverenigingen met
bijbehorende beroepcodes,
klachten/geschillen commissies
en tuchtrecht:

• Geregistreerd vaktherapeut FVB/NVDAT
• LIO van de NVRG
• Geregistreerd kinder- en jongerentherapeut RBCZ
• Lid NVPA/RBCZ/TCZ
• Sociaal Domein Limburg Noord
Leunseweg 47
5802 CG  Venray
06 - 18112442
info@praktijkdansendhart.nl
KvK: 14128488
BTW/ID: NL001845198B79
lachtenregeling
Federatie Vaktherapeutische BeroepenPraktijk Dansend Hart zal zijn best doen u zo goed mogelijk te helpen.
Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat,
dan is het van belang om dit kenbaar te maken.
U kunt uw klacht eerst bespreken met uw behandelend therapeut. Mocht uw klacht niet
bespreekbaar zijn of levert het gesprek met uw behandeld therapeut niet het gewenste resultaat
op, dan kunt u een klacht indienen.

Het klachten reglement ligt ter inzage in de praktijk. Informatie over de klachtenregeling staat ook
in de bepalingen van de behandelovereenkomst.
Menu
Praktijk Dansend Hart
Menu
Vaktherapie & Systeemtherapie
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2009 Praktijk Dansend Hart     •     E-mail: info@praktijkdansendhart.nl