uder-Kind begeleiding
Ouder-kind interactie bewegingsspel

Voor de ontwikkeling van een kind is het belangrijk dat het een goede band heeft met
de ouders/opvoeders. Wanneer deze band niet goed voelt of problematisch is, verloopt
de opvoeding niet vanzelfsprekend. Het kind kan reageren met lastig gedrag of
ontwikkelt zich onvoldoende. Ouders kunnen daardoor de grip op de situatie verliezen
en begrijpen niet wat er met hun kind aan de hand is.
OKI-B (ouder-kind interactie bewegingsspel) helpt de band tussen ouders en kinderen
te herstellen, zodat contact en opvoeding weer meer vanzelfsprekend gaat verlopen.

OKI-B bestaat uit ongeveer 8 tot maximaal 12 bijeenkomsten met kind en ouders samen. Binnen
deze spelsessies worden bewegingsspelvormen aangeboden. Deze spelen enerzijds in op de relatie
tussen ouders en kind en anderzijds op het lichaamsbewustzijn van het kind.
Naast de spelsessies worden begeleidende gesprekken gevoerd met de ouders, aan de hand van
video opnames die tijdens de spelsessies zijn gemaakt.

Door te bewegen wordt het kind bewust van het eigen lichaam en leert zich daarin thuis te voelen.
Hierdoor is het in staat om zich verder te ontwikkelen en met ouders of andere personen relaties
aan te gaan.

Tijdens de bijeenkomsten wordt ingespeeld op de relatie tussen ouders en het kind. De spelvormen
sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Thema's kunnen zijn: zorgen voor, rekening houden
met, afhankelijk zijn van, ondersteunen, samenwerken.

Ouders krijgen tijdens het spel de gelegenheid om opvoedingsvaardigheden te oefenen en hun
gevoeligheid t.a.v. het kind te vergroten. Ze worden daarbij direct ondersteund door de therapeut.
Het kind krijgt de gelegenheid om plezierige ervaringen op te doen met zichzelf en met de ouders.
Hierdoor wordt het zelfbeeld positiever en het vertrouwen groter.
Federatie Vaktherapeutische BeroepenMenu
Vaktherapie & Systeemtherapie
Praktijk Dansend Hart
Menu
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2009 Praktijk Dansend Hart     •     E-mail: info@praktijkdansendhart.nl
Praktijk Dansend Hart
Esther Beukers
Gezinstherapeut
Systeemtherapeut i.o.
Vaktherapeut
Trainer
Aangesloten bij onderstaande
beroepsverenigingen met
bijbehorende beroepcodes,
klachten/geschillen commissies
en tuchtrecht:

• Geregistreerd vaktherapeut FVB/NVDAT
• LIO van de NVRG
• Geregistreerd kinder- en jongerentherapeut RBCZ
• Lid NVPA/RBCZ/TCZ
• Sociaal Domein Limburg Noord
Leunseweg 47
5802 CG  Venray
06 - 18112442
info@praktijkdansendhart.nl
KvK: 14128488
BTW/ID: NL001845198B79