Praktijk Dansend Hart
Esther Beukers
Gezinstherapeut
Systeemtherapeut i.o.
Vaktherapeut
Trainer
Aangesloten bij onderstaande
beroepsverenigingen met
bijbehorende beroepcodes,
klachten/geschillen commissies
en tuchtrecht:

• Geregistreerd vaktherapeut FVB/NVDAT
• LIO van de NVRG
• Geregistreerd kinder- en jongerentherapeut RBCZ
• Lid NVPA/RBCZ/TCZ
• Sociaal Domein Limburg Noord
Leunseweg 47
5802 CG  Venray
06 - 18112442
info@praktijkdansendhart.nl
KvK: 14128488
BTW/ID: NL001845198B79
rivacyreglement
Praktijk Dansend Hart hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
Middels onderstaande Privacy document wordt er heldere en transparante informatie gegeven
over hoe Praktijk Dansend Hart omgaat met persoonsgegevens.
Praktijk Dansend Hart zal er alles aan doen om uw privacy te waarborgen en gaat daarom
zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Praktijk Dansend Hart houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Lees het volledige Privacy document HIER.
Federatie Vaktherapeutische BeroepenMenu
Praktijk Dansend Hart
Menu
Vaktherapie & Systeemtherapie
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2009 Praktijk Dansend Hart     •     E-mail: info@praktijkdansendhart.nl