sychomotorische therapie
Voor kinderen
Psychomotorische therapie is een doe-therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling
en dat in hun gedrag laten zien. In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau
van het kind en speelt in op behoeftes en gevoelens van het kind.
Praten gebeurd aan de hand van wat het kind denkt, voelt en beleeft tijdens het doen en bewegen.

Het accent in de therapie kan liggen op
• het leren grip krijgen op eigen emoties
• het sociale functioneren
• het versterken van 'Ik'
• het leren herkennen van lichaamssignalen
• om leren gaan met spanning en ontspanning

De therapeut heeft daarbij keuze uit een breed aanbod van lichaamsgerichte middelen zoals
dans, spel, sportieve activiteiten, muziek en diverse interventies uit de integratieve
kindertherapie. Het doel is dat er een veranderingsproces tot stand komt. Het kind krijgt de
kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.

Samenwerking met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind, ondersteunen het
proces en zorgen ervoor dat ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.

PMT is ook heel geschikt voor gezinnen, ouder-kind of broertjes en zusjes.

Voor volwassenen
Psychomotorische therapie is een behandelmethode voor mensen met psychische klachten en
problemen. Klachten zoals somberheid, angsten, prikkelbaarheid, onzekerheid tegenover anderen,
spanningen, eetproblemen of burn-out.
De therapeut richt zich vooral op wat je lichaam aangeeft. Lichamelijke spanningen, lichaamstaal,
lichaamshouding, manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.
De therapeut maakt gebruik van diverse bewegingsvormen en lichaamsgerichte technieken.

Psychomotorische therapie wordt gegeven aan individuele of groepen cliënten, en soms ook aan
gezinnen. Al doende leer je lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en
anders om te gaan met klachten en problemen.

De therapie kan o.a. bestaan uit:
• om leren gaan met het beter hanteren van stress en spanning,
   door spel of ontspanningsoefeningen
• om leren gaan met agressie en impulsen
• om leren gaan met gevolgen van ADHD of ASS zoals impuls-
   gevoeligheid, afstemming op anderen
• leren angsten beter te hanteren
• leren van eigen kwaliteiten en sterke kanten

Deze non-verbale therapie is ook zeer geschikt voor kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking.
Federatie Vaktherapeutische BeroepenMenu
Praktijk Dansend Hart
Menu
Vaktherapie & Systeemtherapie
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2009 Praktijk Dansend Hart     •     E-mail: info@praktijkdansendhart.nl
Praktijk Dansend Hart
Esther Beukers
Gezinstherapeut
Systeemtherapeut i.o.
Vaktherapeut
Trainer
Aangesloten bij onderstaande
beroepsverenigingen met
bijbehorende beroepcodes,
klachten/geschillen commissies
en tuchtrecht:

• Geregistreerd vaktherapeut FVB/NVDAT
• LIO van de NVRG
• Geregistreerd kinder- en jongerentherapeut RBCZ
• Lid NVPA/RBCZ/TCZ
• Geregistreerd lid SKJ/ kamer van jeugd en gezinsprofessionals
• Sociaal Domein Limburg Noord
Leunseweg 47
5802 CG  Venray
06 - 18112442
info@praktijkdansendhart.nl
KvK: 14128488
BTW/ID: NL001845198B79