Praktijk Dansend Hart
Esther Beukers
Gezinstherapeut
Systeemtherapeut i.o.
Vaktherapeut
Trainer
Aangesloten bij onderstaande
beroepsverenigingen met
bijbehorende beroepcodes,
klachten/geschillen commissies
en tuchtrecht:

• Geregistreerd vaktherapeut FVB/NVDAT
• LIO van de NVRG
• Geregistreerd kinder- en jongerentherapeut RBCZ
• Lid NVPA/RBCZ/TCZ
• Geregistreerd lid SKJ/ kamer van jeugd en gezinsprofessionals
• Sociaal Domein Limburg Noord
Leunseweg 47
5802 CG  Venray
06 - 18112442
info@praktijkdansendhart.nl
KvK: 14128488
BTW/ID: NL001845198B79
anstherapie
Federatie Vaktherapeutische BeroepenIn de wetenschap is de laatste jaren een groeiende tendens gaande, dat nieuwe ervaringen eerst
eigen gemaakt en ge
ïntegreerd moeten worden via het lichaam en de beweging. Dan heeft
verandering het meeste effect. Dit alles heeft met de verwerking in de hersenen te maken. De
wetenschap pleit dus voor een meer lichaamsgerichte benadering in coachen en therapie.
Deze ontwikkeling kun je zien in de behandeling van depressie waar tegenwoordig bijvoorbeeld
hardlopen als therapievorm wordt ingezet.

Verandering en behandeling via de beweging kan veel betekenen voor volwassenen, maar ook
zeker voor kinderen waar nog een grote ontwikkeling plaatsvindt in het brein en hier nog veel
positieve maar ook (helaas) negatieve invloed op uitgeoefend kan worden. Kinderen leren
uitgesproken door te doen; te ervaren en te bewegen.

Dans- en bewegingstherapie is een ervaring- en lichaamsgerichte vorm van therapie waarbij dansen
en beweging worden ingezet om een veranderingsproces op gang te brengen. Dans en beweging in
de meest ruime zin van het woord. Je hoeft er niet 'goed' voor te kunnen dansen. Ieder mens
beschikt over mogelijkheden om zich via het lijf, met lichaamstaal te uiten. Het is zelfs, veel meer
nog dan praten, de non- verbale communicatie waar we allemaal onbewust de meeste signalen en
informatie uithalen.

Dans- en bewegingstherapie is geschikt voor de behandeling van diverse klachten zoals
lichamelijke klachten, onzekerheid, angst- en spanningsklachten, stress en burn out, depressieve
klachten enzovoort.
Klachten zijn altijd terug te zien in het lichaam en de beweging. Dit betekent dat je ook via het
lichaam en de beweging veranderingen op gang kan brengen, klachten kan herleiden, ze kan
verminderen of zelfs opheffen.

Er wordt binnen dans- en bewegingstherapie gebruik gemaakt van verschillende methoden en
(observatie) technieken. Deze worden ingezet in de vorm van gestructureerde oefeningen,
beweging of dansspelvormen, dans en muziekstijlen, bewegingsimprovisatie en vrij dansen.
Dans- en bewegingstherapie kan individueel en in groepsverband plaatsvinden, afgestemd op de
behoefte en hulpvraag van de cliënt.

Er vindt altijd een vertaalslag plaats naar de praktijk, zodat het handelen in de praktijk eigen
gemaakt kan worden.
Menu
Praktijk Dansend Hart
Menu
Vaktherapie & Systeemtherapie
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2009 Praktijk Dansend Hart     •     E-mail: info@praktijkdansendhart.nl