Praktijk Dansend Hart
Esther Beukers
Gezinstherapeut
Vaktherapeut
Trainer
Aangesloten bij onderstaande
beroepsverenigingen met
bijbehorende beroepcodes,
klachten/geschillen commissies
en tuchtrecht:
• Geregistreerd jeugdzorgwerker SKJ
• Geregistreerd vaktherapeut FVB/NVDAT
• Geregistreerd kinder- en jongerentherapeut RBCZ
• Lid NVPA/RBCZ/TCZ
• Sociaal Domein Limburg Noord
Leunseweg 47
5802 CG  Venray
06 - 18112442
info@praktijkdansendhart.nl
KvK Venlo: 14128488
ie ben ik
Federatie Vaktherapeutische BeroepenSinds 1993 ben ik werkzaam als vaktherapeut, eerst in de GGZ
voor volwassenen en adolescenten, later in de ouderenzorg, kinder-
en jeugdzorg en een instelling voor volwassenen, kinderen en
jongeren met een verstandelijke beperking.
Na 17 jaar in diverse GGZ en zorginstellingen gewerkt te hebben als vaktherapeut, werk ik sinds
2010 met heel veel passie en plezier in mijn eigen particuliere praktijk. Praktijk Dansend Hart geeft individuele en groepsgerichte vaktherapeutische, psychologische hulp aan volwassenen, kinderen
en hun ouders, gezinsbegeleiding en therapie, in de regio Noord Limburg.

Daarnaast werk ik intensief samen met o.a een systeemtherapeut, gedragswetenschappers,
huisartsen en praktijkondersteuners, GZ-psychologen, orthopedagogen, jeugdconsulenten en
gezinscoaches van de gemeenten, scholen en collega therapeuten met diverse specialisaties.
Ook werk ik als onderaannemer voor jeugdzorg organisaties.

Naast mijn vaktherapeutische basisopleiding en 25 jarige werkervaring als therapeut, volg ik,
verplicht maar vooral met veel plezier en interesse, continu bij-en na scholing op mijn vakgebied.
De laatste jaren gericht op systemisch werken (HBO+/ VO niveau), traumabehandeling zoals EMDR
voor kinderen en psychomotorische therapie voor gezinnen.

In 2019 wil ik mijn master gaan halen in vaktherapie, zodat ik gericht onderzoek kan doen naar
effectieve interventies en een bijdrage kan leveren aan het verwetenschappelijken van vaktherapie.

Ik ben een geregistreerd vaktherapeut en geregistreerd lid van het SKJ (kwaliteitsregister jeugd),
FVB/ NVDAT (beroepsvereniging en register vaktherapeutische beroepen), en de NVPA.
Praktijk Dansend Hart is een aanbieder binnen het sociaal domein Limburg Noord voor de WMO en
de jeugdhulp. De gemeenten kunnen dus de zorg vergoeden die geboden wordt door mijn praktijk.
Ook kan de hulp soms vergoedt worden via de aanvullende verzekering.

Verder ben ik een moeder van 2 dochters en mijn hobby’s zijn hardlopen, dansen, koken en lezen.
Ik ben een ervaringsdeskundige op het gebied van verlieservaringen door ernstige ziekte, scheiding
en trauma. Een van de redenen dat ik bijzonder graag met kinderen werk en iets wil betekenen/
bijdragen in hun persoonlijke ontwikkeling.
Individuele therapie - Groepstherapie & trainingen
Praktijk Dansend Hart
Menu
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2009 Praktijk Dansend Hart     •     E-mail: info@praktijkdansendhart.nl