Praktijk Dansend Hart
Esther Beukers
Gezinstherapeut
Vaktherapeut
Trainer
Aangesloten bij onderstaande
beroepsverenigingen met
bijbehorende beroepcodes,
klachten/geschillen commissies
en tuchtrecht:
• Geregistreerd jeugdzorgwerker SKJ
• Geregistreerd vaktherapeut FVB/NVDAT
• Geregistreerd kinder- en jongerentherapeut RBCZ
• Lid NVPA/RBCZ/TCZ
• Sociaal Domein Limburg Noord
Leunseweg 47
5802 CG  Venray
06 - 18112442
info@praktijkdansendhart.nl
KvK Venlo: 14128488
inks
Federatie Vaktherapeutische BeroepenBasic Trust Expertisecentrum hechting en basisvertrouwen
EMDR Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland
FVB Federatie Vaktherapeutische Beroepen
Kenvak Lectoraat kennisontwikkeling vaktherapieën
NVDAT Nederlandse Vereniging voor Danstherapie
NVPA Beroepsvereniging voor gespecialiseerde
psychosociaal therapeuten
Omgaan met verlies Expertisecentrum Omgaan met verlies
Paul Poels Fotografie Sterk in beeldwerk
Register Vaktherapie Register van alle vaktherapeuten die zich officieel
hebben laten registeren.
S.C.A.G. Hét centrum voor klachten- en geschillen-
afhandeling in de complementaire zorg.
SKJ Het Stichting Kwailiteitsregister Jeugd is het be-
roepsregister voor professionals in de jeugdsector
Sociaal Domein Limburg-Noord MGR Sociaal Domein Limburg-Noord
Stichting Uit eigen beweging Psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid.
Duurzaam inversteren in kinderen en ouders.
Uit de Nesten Plek voor gezin en gedoe
Individuele therapie - Groepstherapie & trainingen
Praktijk Dansend Hart
Menu
Web Design by P. Rossel
Copyright © 2009 Praktijk Dansend Hart     •     E-mail: info@praktijkdansendhart.nl